Gestempelt Bpp Attest

Gebiet > Danzig, Memel, Saar

  • Memel Nr. 229 Viererstreifen Type I, Pf Ix, Iii, Gestempelt, Mit Attest Bpp, B0221
  • Saar 31 Pf Ii Gestempelt Attest Braun Bpp 800 M
  • Saar Germania 2aii Briefstück Gestempelt Neunkirchen Fotoattest Bpp Luxus
  • Saar 178 F Gestempelt Attest Geigle Bpp Einwandfrei 3500 M
  • Saar 14 A I Gestempelt Attest H. Ney Bpp 1000 M
  • Memel Nr. 13 E Gestempelt Briefstück Rr! Geprüft Attest Huylmans Bpp, B0352